Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Історія кафедри

Кафедра психіатрії факультету післядипломного освіти Дніпропетровської державної медичної академії заснована в 1986 році. Першим завідувачем кафедрою був доктор медичних наук, професор Володимир Іванович Полтавець (26.05.1941р. – 26.10.1999р.), який очолював кафедру до 1993 року. Під його керівництвом виконано 5 кандидатських та 1 докторська дисертації. Він автор 134 наукових праць.

Основним науковим напрямком роботи кафедри в цей період була проблема вивчення механізмів формування алкоголізму та наркоманії та розробка психотерапевтичних методів лікування хворих на наркоманії і членів їх родин. За досягнення в цій сфері співробітники кафедри були нагороджені Міжнародною асоціацією по боротьбі з наркоманією і наркобізнесом премією Мінолі.

З 1993р. до останніх днів життя В.І.Полтавець працював у Національному Університеті "Києво-Могилянська Академія", де заснував кафедру “ Школа соціальної роботи”.

З 1993 р. по теперішній час кафедру очолює доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України Людмила Миколаївна Юр'єва. Головна спрямованість наукових досліджень очолюваного нею колективу – соціальна психіатрія та суїцидологія. Вона є автором і співавтором більш 300 наукових праць, у тому числі 12 монографій, підручника з психіатрії та наркології, 2 клінічних керівництв для лікарів, 20 учбових та методичних посібників і рекомендацій. Монографії «История. Культура. Психические и поведенческие расстройства» та «Профессиональное выгорание у медицинских работников: формирование, профилактика, коррекция» були нагороджені дипломами лауреата конкурсу ім.академіка АМН УРСР В.П.Протопопова. Освітні технології, які викладені у її монографії «Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция и профілактика» були визнані Міністерством освіти і науки та Академією педагогічних наук України «інноваційними технологіями навчання» та відмічені почесним дипломом.

Під керівництвом професора Л.М. Юр’євої захищено 9 кандидатських дисертацій та виконуються 2 докторські та 2 кандидатські дисертації. Вона є членом робочої групи МОЗ України з питань психіатрії, експертом ВАК, членом правління Асоціації психіатрів України, одним із фундаторів міжнародної асоціації дослідників вигоряння серед спеціалістів комунікативних професій. За вагомий внесок у розвиток психіатрії та психофармакології в Україні нагороджена медаллю ім. Є.О.Шевальова, нагородою Ярослава Мудрого, дипломом Національної академії медичних наук України, нагородою Академії наук вищої освіти України та внесена до міжнародного біографічного довідника «Who is Who in Science and Engineering».

У 2008 році зробила актову промову: «Психічні і поведінкові розлади: лікар – пацієнт-суспільство». Важливим напрямком наукової роботи на кафедрі є вивчення клініко-нейрофізіологічних прогностичних критеріїв ефективності нейролептичної та антидепресивної терапії. Отримані результати були використані для розробки реабілітаційних програм, спрямованих на підвищення якості життя психічно хворих.

В даний час наукові дослідження зосереджені в області соціальної та клінічної психіатрії і представлені наступними напрямками:

  • Вивчення впливу соціокультуральних факторів на клініку і діагностику психічних та поведінкових розладів.
  • Діагностика та лікування депресій у хворих на ішемічну хворобу серця, які перенесли стентування коронарних артерій.
  • Розробка програм профілактики суїцидів.
  • Вивчення психічних і поведінкових розладів у осіб з комп'ютерною залежністю і розробка технологій їхньої корекції і профілактики.
  • Вивчення особливостей формування синдрому вигоряння в осіб, що працюють у сфері охорони психічного здоров'я і розробка програм його профілактики і корекції.
  • Розробка клініко-нейрофізіологічної типології та лікувально-реабілітаційних програм хворим на епілептичні психози.
  • Розробка диференційної діагностики шизофреноподібний епілептичних психозів та шизофренії
  • Розробка загальної теорії епілептогенезу
  • Розробка реабілітаційних програм для підлітків, позбавлених батьківського піклування.

Гранти на проведення досліджень, спрямованих на розробку лікувальних та профілактичних заходів для хворих з адиктивними розладами, були виграні в конкурсах, які проводились Кабінетом міністрів України та Міністерством охорони здоров’я України.

Результати досліджень представлені в 4 докторських і 14 кандидатських дисертаціях, 14 монографіях, 2 патентах на винаходи, 2 клінічних посібниках для лікарів, 2 підручниках, 22 навчальних, методичних посібниках і рекомендаціях та в більш ніж 2000 наукових статей, а також були презентовані на багатьох всесвітніх, європейських та вітчизняних наукових конгресах. Співробітники кафедри приймають участь у міжнародних наукових проектах, а також у створенні клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Психіатрія”.

Кафедра є клінічною базою фармакологічного комітету України і на її базі проводяться клінічні іспити нових препаратів.

На кафедрі навчаються лікарі-інтерни за фахом «Психіатрія» (1,5 року), проходять підвищення кваліфікації та навчаються на передатестаційних циклах лікарі-психіатри і наркологи, одержують знання в області психіатрії сімейні лікарі. За період існування кафедри підвищили кваліфікацію близько 5000 курсантів та отримали сертифікати спеціаліста-психіатра близько 500 інтернів. На кафедрі використовуються сучасні навчальні технології: дистанційне навчання, сучасне комп’ютерне забезпечення (Інтернет та веб-сторінка кафедри, мультимедійні презентації, електронні підручники, навчальні диски, фільми, тести і т.п.), принципи доказової медицини.

Клінічною базою кафедри є комунальний заклад “Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня” Дніпропетровської обласної ради. Головний лікар – заслужений лікар України Завалко Юрій Миколайович. Ліжковій фонд лікарні на 01.01.2011 складає 1681 ліжко.

В різні роки на кафедрі працювали викладачі: професор В.О.Павлов, доценти Н.О.Єрчкова та С.В.Пхіденко, асистенти М.К.Білинська, В.П.Воєцька, В.А.Лагутін, В.В.Штенгелов, Е.І.Гура. В теперішній час на кафедрі працюють викладачі: доцент С.Г.Носов, асистенти О.Й.Мамчур, В.В.Огоренко, О.О.Дукельський.

В аспірантурі навчались і успішно захистили кандидатські дисертації: Т.Ю.Больбот, М.Г.Бобро, Т.Й.Шустерман.

В магістратурі навчались і захистили магістерські дисертації: Т.Ю.Больбот, А.Ю.Куликович. В різні роки на кафедрі працювали старшими лаборантами: Л.В.Власенко, С.Г.Носов, О.Й.Мамчур, І.М.Грига, О.Г.Карагодина, В.С.Первий, О.П.Федорець, Н.В.Мотрій; лаборантами: Т.Некрасова, Т.Василевська, Т.Козинка, Н.Гордополова, О.Дудник, Л.Рембіцька, а також технічний працівник О.О.Барибіна.