Колектив кафедри

Юр’єва Людмила Миколаївна
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, вища лікарська категорія.
Докторська дисертація: Принудительное лечение больных шизофренией, совершивших общественно опасные деяния. Москва, 1992.
Кандидатська дисертація: Дифференциальная диагностика психопатий и акцентуаций характера у лиц призывного возраста. Москва, 1987 (керівник - д.м.н., проф. В.П.Блохіна).

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=5rSZTUAAAAAJ


Носов Сергій Григорович
кандидат медичних наук, доцент, вища лікарська категорія.
Кандидатська дисертація: Клинико-нейрофизиологическое прогнозирование лечебной эффективности нейролептиков при шизофрении. Киев, 1997 (керівник - д.м.н., проф. Л.М.Юр’єва).

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ZMyfv9EAAAAJ

 

Дукельський Олександр Олександрович
кандидат медичних наук, асистент, вища лікарська категорія.
Кандидатська дисертація: “Особливості клініки та терапії депресивних розладів у хворих на ішемічну хворобу серця, що перенесли стентування коронарних артерій”. Харків, 2011 (керівник - д.м.н., проф. Л.М.Юр’єва).

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=C9dKxRQAAAAJ

 

Мамчур Олександр Йосипович
кандидат медичних наук, асистент, вища лікарська категорія.
Кандидатська дисертація: Клинико-нейрофизиологическая оценка депрессивных расстройств и оптимизация лечения антидепрессантами. Киев, 1999 (керівник - д.м.н., проф. Л.М.Юр’єва).

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jdkPTf0AAAAJ&hl=ru

 

Огоренко Вікторія Вікторівна
доктор медичних наук, асистент, вища лікарська категорія.
Докторська дисертація: Психічні розлади при пухлинах головного мозку (клініко-психопатологічна структура, діагностика, терапія). Харков, 2012.
Кандидатська дисертація: Клініко-психопатологічні особливості невротичних розладів, перебігаючих на фоні органічної патології головного мозку. Харків, 2002 (керівник - д.м.н., проф. Н. О. Марута).

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=YEf6_l0AAAAJ

 

Ніколенко Алла Євгенівна
кандидат медичних наук, асистент, перша лікарська категорія.
Кандидатська дисертація: Особливості діагностики пограничних психічних  порушень у хворих на ревматоїдний артрит і шляхи їх корекції . Дніпропетровськ, 2004 (керівник - д.м.н., проф. І. Д. Спіріна).

https://scholar.google.com.ua/citations?user=uEuplpMAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/my-orcid

 

Шустерман Тамара Йосипівна
кандидат медичних наук, асистент, вища лікарська категорія.
Кандидатська дисертація: Психокорекція та профілактика психічної дезадаптації у родичів хворих із первинним психотичним епізодом. Київ, 2008(керівник - д.м.н., проф. Л.М.Юр’єва).

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=zMIfKBwAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-5422-1624