Вітаємо Вас на сайті кафедри психіатрії, наркології і медичної психології

Увага! Внимание! Attention!

Шановні студенти!

З 13 жовтня 2020 року на кафедрі лекційні та практичні заняття проводяться дистанційно з використаннм платформ moodle та GoogleMeet.

Приїздити на кафедру не потрібно.

Заняття відбуватимуться згідно з календарно-тематичним планом.


Dear students!

Since Oktober, 13 2020 at the department lectures and practical classes are provided via Moodle and GoogleMeet.

You do not need to come to the department.

Classes will take place according to the calendar-thematic plan.


Уважаемые студенты! IV курс, 401-402 группы специальность "Медицина"

С 13 октября 2020 года практические и лекционные занятия на кафедре осуществляются с помощью платформ Moodle и GoogleMeet.

Приезжать на кафедру не требуется.

Занятия будут проводиться согласно календарно-тематического плана


Rework / відпрацювання

Для відпрацювання пропущених занять приєднуйтесь до відповідного класу в GoogleClassroom та напишіть електронного листа викладачу.

For working missed classes join the appropriate class GoogleClassroom and write an email to the teacher.

4 курс, 2 медичний факультет - wl24qkb

4 course, 2 international faculty - cylglr7

РЕКОМЕНДАЦІЇ

АСОЦІАЦІЇ НЕВРОЛОГІВ, ПСИХІАТРІВ І НАРКОЛОГІВ УКРАЇНИ

ЩОДО НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ

В ПЕРІОД ЕПІДЕМІЇ